Portfolio > Day Night Day - Part 3

Day to Night, Hands  25x30 cm oil
Day to Night, Hands 25x30 cm oil
2014